nuoi lo


Nuôi lô song thủ khung 3 ngày bất bại

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày bất bại

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày là chúng ta lựa chọn ra một cặp lô kết có khả năng cao về ngay trong ngày, nhưng để an toàn, bảo toàn vốn chúng ta cần phải đánh trong 3 ngày liền, cách chơi này không dành cho anh em nào muốn khô máu, một phát ăn ngay, lợi nhuận đem lại không được như bạch thủ lô, nhưng cái nhận lại được là thu nhập đều từng tháng. Cặp song thủ của chúng tôi có lúc ăn nguyên một tháng liền, ăn ngày 1 trong vòng 10 khung liền, nếu tính ăn cả cặp, ăn 2 nháy trở lên thì hầu như chưa lỗ bao giờ, để kiểm chứng các bạn hay bấm vào trang soi cầu 247 để kiểm chứng.

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày

Cặp lô song thủ khung 3 ngày bất bại

Dưới đây là thống kê cặp lô song thủ nuôi sau khi một chu kì kết thúc. Những con số sẽ được các cao thủ lô cặp giúp anh em tìm ra cầu đẹp nhất với khả năng cao sẽ về 2 nháy hoặc về cả cặp để anh em ăn to hơn, nếu anh em đặt cược 1% tin tưởng với chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp lại 99% niềm tin của mọi người.

Xem thêm ⇒ Nuôi đầu đuôi khung 3 ngày chiến thắng

Soi cầu lô song thủ khung 3 ngày chính xác

↔ Nuôi lô 04-40 từ ngày 25-11 đến 27-11-2021 Kết quả: Chờ kết quả
↔ Nuôi lô 49-94 từ ngày 23-11 đến 25-11-2021 Kết quả: Ăn lô 94 ngày 2
↔ Nuôi lô 52-25 từ ngày 20-11 đến 22-11-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 80-08 từ ngày 19-11 đến 21-11-2021 Kết quả: Ăn lô 08 ngày 1
↔ Nuôi lô 79-97 từ ngày 16-11 đến 18-11-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 46-64 từ ngày 14-11 đến 16-11-2021 Kết quả: Ăn lô 46 ngày 2
↔ Nuôi lô 29-92 từ ngày 11-11 đến 13-11-2021 Kết quả: Ăn lô 29 ngày 3
↔ Nuôi lô 14-41 từ ngày 08-11 đến 10-11-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 15-51 từ ngày 07-11 đến 09-11-2021 Kết quả: Ăn lô 51 ngày 1
↔ Nuôi lô 60-06 từ ngày 04-11 đến 06-11-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 02-20 từ ngày 02-11 đến 04-11-2021 Kết quả: Ăn lô 02 ngày 2
↔ Nuôi lô 02-20 từ ngày 30-10 đến 01-11-2021 Kết quả: Ăn lô 02 ngày 3
↔ Nuôi lô 52-25 từ ngày 28-10 đến 30-10-2021 Kết quả: Ăn lô 25 ngày 2
↔ Nuôi lô 84-48 từ ngày 26-10 đến 28-10-2021 Kết quả: Ăn lô 48 ngày 2
↔ Nuôi lô 34-43 từ ngày 24-10 đến 26-10-2021 Kết quả: Ăn lô 43 ngày 2
↔ Nuôi lô 63-36 từ ngày 23-10 đến 25-10-2021 Kết quả: Ăn lô 36 ngày 1
↔ Nuôi lô 60-06 từ ngày 21-10 đến 23-10-2021 Kết quả: Ăn lô 06-60×2 ngày 2
↔ Nuôi lô 79-97 từ ngày 20-10 đến 22-10-2021 Kết quả: Ăn lô 79-97 ngày 1
↔ Nuôi lô 76-67 từ ngày 18-10 đến 20-10-2021 Kết quả: Ăn lô 67 ngày 2
↔ Nuôi lô 60-06 từ ngày 15-10 đến 17-10-2021 Kết quả: Ăn lô 06 ngày 3
↔ Nuôi lô 45-54 từ ngày 13-10 đến 15-10-2021 Kết quả: Ăn lô 54 ngày 2
↔ Nuôi lô 58-85 từ ngày 12-10 đến 14-10-2021 Kết quả: Ăn lô 58 ngày 1
↔ Nuôi lô 76-67 từ ngày 09-10 đến 11-10-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 51-15 từ ngày 08-10 đến 10-10-2021 Kết quả: Ăn lô 15 ngày 1
↔ Nuôi lô 54-45 từ ngày 07-10 đến 09-10-2021 Kết quả: Ăn lô 45 ngày 1
↔ Nuôi lô 25-52 từ ngày 04-10 đến 06-10-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 25-52 từ ngày 01-10 đến 03-10-2021 Kết quả: Ăn lô 52 ngày 3
↔ Nuôi lô 17-71 từ ngày 28-09 đến 30-09-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 17-71 từ ngày 26-09 đến 28-09-2021 Kết quả: Ăn lô 17 ngày 2
↔ Nuôi lô 79-97 từ ngày 24-09 đến 26-09-2021 Kết quả: Ăn lô 97×2 ngày 2
↔ Nuôi lô 02-20 từ ngày 21-09 đến 23-09-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 12-21 từ ngày 20-09 đến 22-09-2021 Kết quả: Ăn lô 12 ngày 1
↔ Nuôi lô 12-21 từ ngày 19-09 đến 21-09-2021 Kết quả: Ăn lô 12 ngày 1
↔ Nuôi lô 45-54 từ ngày 18-09 đến 20-09-2021 Kết quả: Ăn lô 45 ngày 1
↔ Nuôi lô 35-53 từ ngày 16-09 đến 18-09-2021 Kết quả: Ăn lô 53 ngày 2
↔ Nuôi lô 78-87 từ ngày 15-09 đến 17-09-2021 Kết quả: Ăn lô 78 ngày 1
↔ Nuôi lô 79-97 từ ngày 13-09 đến 15-09-2021 Kết quả: Ăn lô 79 ngày 2
↔ Nuôi lô 13-31 từ ngày 12-09 đến 14-09-2021 Kết quả: Ăn lô 13×2 ngày 1
↔ Nuôi lô 25-52 từ ngày 10-09 đến 12-09-2021 Kết quả: Ăn lô 25 ngày 2
↔ Nuôi lô 17-71 từ ngày 09-09 đến 11-09-2021 Kết quả: Ăn lô 17-71 ngày 1
↔ Nuôi lô 79-97 từ ngày 08-09 đến 10-09-2021 Kết quả: Ăn lô 79 ngày 1
↔ Nuôi lô 14-41 từ ngày 07-09 đến 09-09-2021 Kết quả: Ăn lô 41 ngày 1
↔ Nuôi lô 29-92 từ ngày 05-09 đến 07-09-2021 Kết quả: Ăn lô 92×2 ngày 2
↔ Nuôi lô 12-21 từ ngày 04-09 đến 06-09-2021 Kết quả: Ăn lô 12-21
↔ Nuôi lô 45-54 từ ngày 03-09 đến 05-09-2021 Kết quả: Ăn lô 54 ngày 1
↔ Nuôi lô 48-84 từ ngày 02-09 đến 04-09-2021 Kết quả: Ăn lô 48 ngày 1
↔ Nuôi lô 40-04 từ ngày 30-08 đến 01-09-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 10-01 từ ngày 29-08 đến 31-08-2021 Kết quả: Ăn lô 10 ngày 1
↔ Nuôi lô 10-01 từ ngày 28-08 đến 30-08-2021 Kết quả: Ăn lô 01 ngày 1
↔ Nuôi lô 16-61 từ ngày 25-08 đến 27-08-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 18-81 từ ngày 23-08 đến 25-08-2021 Kết quả: Ăn lô 81-18×2 ngày 2
↔ Nuôi lô 16-61 từ ngày 20-08 đến 22-08-2021 Kết quả: Ăn lô 16 ngày 3
↔ Nuôi lô 67-76 từ ngày 19-08 đến 21-08-2021 Kết quả: Ăn lô 67-76 ngày 1
↔ Nuôi lô 47-74 từ ngày 16-08 đến 18-08-2021 Kết quả: Ăn lô 74 ngày 3
↔ Nuôi lô 79-97 từ ngày 15-08 đến 17-08-2021 Kết quả: Ăn lô 97 ngày 1
↔ Nuôi lô 12-21 từ ngày 12-08 đến 14-08-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 05-50 từ ngày 11-08 đến 13-08-2021 Kết quả: Ăn lô 50 ngày 1
↔ Nuôi lô 05-50 từ ngày 10-08 đến 12-08-2021 Kết quả: Ăn lô 50 ngày 1
↔ Nuôi lô 26-62 từ ngày 08-08 đến 10-08-2021 Kết quả: Ăn lô 26 ngày 2
↔ Nuôi lô 90-09 từ ngày 05-08 đến 07-08-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 29-92 từ ngày 04-08 đến 06-08-2021 Kết quả: Ăn lô 29 ngày 1
↔ Nuôi lô 45-54 từ ngày 03-08 đến 05-08-2021 Kết quả: Ăn lô 45×2 ngày 1
↔ Nuôi lô 23-32 từ ngày 31-07 đến 02-08-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 59-95 từ ngày 30-07 đến 01-08-2021 Kết quả: Ăn lô 59 ngày 1
↔ Nuôi lô 58-85 từ ngày 29-07 đến 31-07-2021 Kết quả: Ăn lô 58-85 ngày 1
↔ Nuôi lô 56-65 từ ngày 26-07 đến 28-07-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 15-51 từ ngày 23-07 đến 25-07-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 79-97 từ ngày 22-07 đến 24-07-2021 Kết quả: Ăn lô 79-97 ngày 1
↔ Nuôi lô 60-06 từ ngày 21-07 đến 23-07-2021 Kết quả: Ăn lô 06 ngày 1
↔ Nuôi lô 14-41 từ ngày 18-07 đến 20-07-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 18-81 từ ngày 17-07 đến 19-07-2021 Kết quả: Ăn lô 18 ngày 1
↔ Nuôi lô 15-51 từ ngày 15-07 đến 17-07-2021 Kết quả: Ăn lô 15 ngày 2
↔ Nuôi lô 14-41 từ ngày 14-07 đến 16-07-2021 Kết quả: Ăn lô 41 ngày 1
↔ Nuôi lô 39-93 từ ngày 12-07 đến 14-07-2021 Kết quả: Ăn lô 93×2 ngày 2
↔ Nuôi lô 49-94 từ ngày 11-07 đến 13-07-2021 Kết quả: Ăn lô 49-94×2 ngày 1
↔ Nuôi lô 19-91 từ ngày 10-07 đến 12-07-2021 Kết quả: Ăn lô 91×2 ngày 1
↔ Nuôi lô 58-85 từ ngày 08-07 đến 10-07-2021 Kết quả: Ăn lô 85 ngày 2
↔ Nuôi lô 58-85 từ ngày 06-07 đến 08-07-2021 Kết quả: Ăn lô 85 ngày 2
↔ Nuôi lô 79-97 từ ngày 03-07 đến 05-07-2021 Kết quả: Ăn lô 97 ngày 3
↔ Nuôi lô 68-86 từ ngày 02-07 đến 04-07-2021 Kết quả: Ăn lô 86×2 ngày 1
↔ Nuôi lô 13-31 từ ngày 30-06 đến 02-07-2021 Kết quả: Ăn lô 13-31×2 ngày 2
↔ Nuôi lô 29-92 từ ngày 29-06 đến 01-07-2021 Kết quả: Ăn lô 29 ngày 1
↔ Nuôi lô 29-92 từ ngày 28-06 đến 30-06-2021 Kết quả: Ăn lô 29 ngày 1
↔ Nuôi lô 45-54 từ ngày 26-06 đến 28-06-2021 Kết quả: Ăn lô 45 ngày 2
↔ Nuôi lô 56-65 từ ngày 25-06 đến 27-06-2021 Kết quả: Ăn lô 56 ngày 1
↔ Nuôi lô 19-91 từ ngày 23-06 đến 25-06-2021 Kết quả: Ăn lô 19×2 ngày 2
↔ Nuôi lô 37-73 từ ngày 22-06 đến 24-06-2021 Kết quả: Ăn lô 73 ngày 1
↔ Nuôi lô 17-71 từ ngày 21-06 đến 23-06-2021 Kết quả: Ăn lô 17 ngày 1
↔ Nuôi lô 58-85 từ ngày 20-06 đến 22-06-2021 Kết quả: Ăn lô 85 ngày 1
↔ Nuôi lô 50-05 từ ngày 18-06 đến 20-06-2021 Kết quả: Ăn lô 50 ngày 2
↔ Nuôi lô 29-92 từ ngày 16-06 đến 18-06-2021 Kết quả: Ăn lô 92 ngày 2
↔ Nuôi lô 47-74 từ ngày 13-06 đến 15-06-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 49-94 từ ngày 12-06 đến 14-06-2021 Kết quả: Ăn lô 49 ngày 1
↔ Nuôi lô 14-41 từ ngày 11-06 đến 13-06-2021 Kết quả: Ăn lô 14-41 ngày 1
↔ Nuôi lô 78-87 từ ngày 08-06 đến 10-06-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 67-76 từ ngày 06-06 đến 08-06-2021 Kết quả: Ăn lô 76 ngày 2
↔ Nuôi lô 06-60 từ ngày 05-06 đến 07-06-2021 Kết quả: Ăn lô 60 ngày 1
↔ Nuôi lô 17-71 từ ngày 04-06 đến 06-06-2021 Kết quả: Ăn lô 17-71 ngày 1
↔ Nuôi lô 09-90 từ ngày 02-06 đến 04-06-2021 Kết quả: Ăn lô 09-90 ngày 2
↔ Nuôi lô 08-80 từ ngày 01-06 đến 03-06-2021 Kết quả: Ăn lô 80×2 ngày 1
↔ Nuôi lô 83-38 từ ngày 29-05 đến 31-05-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 16-61 từ ngày 28-05 đến 30-05-2021 Kết quả: Ăn lô 16 ngày 1
↔ Nuôi lô 19-91 từ ngày 25-05 đến 27-05-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 57-75 từ ngày 24-05 đến 26-05-2021 Kết quả: Ăn lô 75 ngày 1
↔ Nuôi lô 35-53 từ ngày 23-05 đến 25-05-2021 Kết quả: Ăn lô 53-35×2 ngày 1
↔ Nuôi lô 30-03 từ ngày 20-05 đến 22-05-2021 Kết quả: Ăn lô 30 ngày 3
↔ Nuôi lô 23-32 từ ngày 19-05 đến 21-05-2021 Kết quả: Ăn lô 23×2 ngày 1
↔ Nuôi lô 28-82 từ ngày 18-05 đến 20-05-2021 Kết quả: Ăn lô 28-82 ngày 1
↔ Nuôi lô 79-97 từ ngày 16-05 đến 18-05-2021 Kết quả: Ăn lô 79 ngày 2
↔ Nuôi lô 34-43 từ ngày 13-05 đến 15-05-2021 Kết quả: Ăn lô 43 ngày 3
↔ Nuôi lô 52-25 từ ngày 12-05 đến 14-05-2021 Kết quả: Ăn lô 52 ngày 1
↔ Nuôi lô 18-81 từ ngày 10-05 đến 12-05-2021 Kết quả: Ăn lô 18 ngày 2
↔ Nuôi lô 49-94 từ ngày 09-05 đến 11-05-2021 Kết quả: Ăn lô 94-49 ngày 1
↔ Nuôi lô 26-62 từ ngày 06-05 đến 08-05-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 35-53 từ ngày 03-05 đến 05-05-2021 Kết quả: Ăn lô 53 ngày 3
↔ Nuôi lô 34-43 từ ngày 30-04 đến 02-05-2021 Kết quả: Ăn lô 34-43 ngày 3
↔ Nuôi lô 24-42 từ ngày 28-04 đến 30-04-2021 Kết quả: Ăn lô 42 ngày 2
↔ Nuôi lô 90-09 từ ngày 27-04 đến 29-04-2021 Kết quả: Ăn lô 09 ngày 1
↔ Nuôi lô 19-91 từ ngày 26-04 đến 28-04-2021 Kết quả: Ăn lô 19 ngày 1
↔ Nuôi lô 19-91 từ ngày 25-04 đến 27-04-2021 Kết quả: Ăn lô 91×2 ngày 1
↔ Nuôi lô 80-08 từ ngày 22-04 đến 24-04-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 10-01 từ ngày 21-04 đến 23-04-2021 Kết quả: Ăn lô 01×2 ngày 1
↔ Nuôi lô 10-01 từ ngày 20-04 đến 22-04-2021 Kết quả: Ăn lô 10×2 ngày 1
↔ Nuôi lô 90-09 từ ngày 17-04 đến 19-04-2021 Kết quả: Ăn lô 09-90 ngày 3
↔ Nuôi lô 90-09 từ ngày 13-04 đến 15-04-2021 Kết quả: Ăn lô 90 ngày 3
↔ Nuôi lô 89-98 từ ngày 11-04 đến 13-04-2021 Kết quả: Ăn lô 98 ngày 2
↔ Nuôi lô 89-98 từ ngày 10-04 đến 12-04-2021 Kết quả: Ăn lô 98 ngày 1
↔ Nuôi lô 49-94 từ ngày 09-04 đến 11-04-2021 Kết quả: Ăn lô 49 ngày 1
↔ Nuôi lô 49-94 từ ngày 08-04 đến 10-04-2021 Kết quả: Ăn lô 94 ngày 1
↔ Nuôi lô 53-35 từ ngày 07-04 đến 09-04-2021 Kết quả: Ăn lô 35 ngày 1
↔ Nuôi lô 53-35 từ ngày 05-04 đến 07-04-2021 Kết quả: Ăn lô 53 ngày 2
↔ Nuôi lô 53-35 từ ngày 04-04 đến 06-04-2021 Kết quả: Ăn lô 35 ngày 1
↔ Nuôi lô 53-35 từ ngày 02-04 đến 04-04-2021 Kết quả: Ăn lô 35 ngày 2
↔ Nuôi lô 25-52 từ ngày 30-03 đến 01-04-2021 Kết quả: Ăn lô 52 ngày 3
↔ Nuôi lô 25-52 từ ngày 29-03 đến 31-03-2021 Kết quả: Ăn lô 25 ngày 1
↔ Nuôi lô 35-53 từ ngày 27-03 đến 29-03-2021 Kết quả: Ăn lô 35-53 ngày 2
↔ Nuôi lô 95-59 từ ngày 26-03 đến 28-03-2021 Kết quả: Ăn lô 59 ngày 1
↔ Nuôi lô 95-59 từ ngày 25-03 đến 27-03-2021 Kết quả: Ăn lô 59 ngày 1
↔ Nuôi lô 90-09 từ ngày 24-03 đến 26-03-2021 Kết quả: Ăn lô 09 ngày 1
↔ Nuôi lô 70-07 từ ngày 23-03 đến 25-03-2021 Kết quả: Ăn lô 07 ngày 1
↔ Nuôi lô 19-91 từ ngày 21-03 đến 23-03-2021 Kết quả: Ăn lô 19 ngày 2
↔ Nuôi lô 80-08 từ ngày 20-03 đến 22-03-2021 Kết quả: Ăn lô 08 ngày 1
↔ Nuôi lô 82-28 từ ngày 17-03 đến 19-03-2021 Kết quả: Trượt
↔ Nuôi lô 80-08 từ ngày 14-03 đến 16-03-2021 Kết quả: Ăn lô 08 ngày 3
↔ Nuôi lô 80-08 từ ngày 12-03 đến 14-03-2021 Kết quả: Ăn lô 80 ngày 2
↔ Nuôi lô 19-91 từ ngày 11-03 đến 13-03-2021 Kết quả: Ăn lô 91 ngày 1
↔ Nuôi lô 49-94 từ ngày 10-03 đến 12-03-2021 Kết quả: Ăn lô 94 ngày 1
↔ Nuôi lô 26-62 từ ngày 07-03 đến 09-03-2021 Kết quả: Ăn lô 26-62×2 ngày 3

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày như vậy thì chúng tôi cũng đã giới thiệu và cung cấp thông tin cho anh em biết đến cách chơi này. Hãy cùng kiếm tiền mỗi ngày thôi nào, chúng tôi sẽ có gắng hết sức mình để giúp anh em nhanh chóng vào bờ an toàn cùng soi cầu 88 làm nên điều kì diệu nhé.

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Nuôi lô kép khung 2 ngày hiệu quả cao Nuôi lô kép khung 2 ngày hiệu quả cao
Nuôi lô song thủ khung 2 ngày thắng lớn Nuôi lô song thủ khung 2 ngày thắng lớn
Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày chính xác Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày chính xác
Nuôi lô kép khung 3 ngày chiến thắng Nuôi lô kép khung 3 ngày chiến thắng
Nuôi đầu đuôi khung 3 ngày chiến thắng Nuôi đầu đuôi khung 3 ngày chiến thắng
Nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày chuẩn xác Nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày chuẩn xác
Nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày chính xác Nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày chính xác
Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày đẹp nhất Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày đẹp nhất

© 2021 By Nuôi Lô Bạch Thủ 247

Bản quyền thuộc về NuoiLoBachThu247.Net